Nieuwsbrief 1 2020

Stichting Mzungu4Kenia

Opeens is alles anders door het Corona virus. De verkoop via markten deze zomer gaat niet door.

Wel hebben wij 2 mooie acties kunnen voeren, samen met andere organisaties, daarover later meer. Bertus, Marjoleins vader heeft dus niet de verjaardag van Marjolein en Nile van dichtbij mee kunnen maken. Vliegtrip in maart zat er niet in, als het meezit, hopen we in het najaar misschien naar Kenia te gaan.

Marjolein en haar gezin

Corona in Kenia, wat betekent dat voor Marjolein en haar gezin?

Wanneer in Kenia iemand in contact geweest is met Corona, maar niet ziek is, moet 2 weken in een Corona “Hotel” in quarantaine, [op eigen kosten]. Heb je Corona, dan draai je direct het ziekenhuis in.

Na 19.00 uur mag er niemand zich meer op straat begeven. Verder is alles dicht en mondkapjes verplicht. De scholen zijn ook al vanaf half maart gesloten en het ziet er nog niet naar uit dat zij open gaan. Huiswerk wordt wel gegeven, maar de controle erop is er niet.

Watoto Wema Centre

Zoals u heeft kunnen lezen in de weblog van Marjolein, hadden de kinderen van Watoto Wema een flink probleem doordat zij hun Mandazi’s niet meer verkocht kregen vanwege de Corona. Blanke mensen brengen immers Corona in Afrika! Een oproep op facebook heeft het hele mooie bedrag van € 4500 opgebracht, waarvoor hartelijke dank! De leiding heeft nu voor een aantal maanden meel, rijst en andere voedselproducten kunnen aanschaffen.

Nog een mooie actie is “Verbeterde leefomstandigheden voor de kinderen van Watoto Wema”. Deze actie heeft het bestuur van Watoto Wema gehouden in samenwerking met een Keniaanse Stichting. De aanschaf van goede bedden, matrassen en verbetering van de keuken, met aanschaf van biogas, staan nu op het programma en realisatie hiervan komt steeds dichterbij!

In de volgende weblog zullen we hierover foto’s meesturen.

Er worden 20 nieuwe kinderen geplaatst. Deze kinderen zijn door de kinderbescherming van straat gehaald. Het is immers verboden om ’s avonds na 19.00 uur nog buiten te zijn. Helaas kunnen zij geen onderwijs volgen. De kinderen gaan slapen in een klaslokaal.

Een aantal kinderen, die nog of weer contact met familie hebben zijn deze periode terug naar de familie of hun geboortedorp.

We vragen u weer om kinderen te sponsoren. Er zijn een aantal kinderen die naar de Boardingschool gaan, zij gaan intern en voor hen moet er veel worden aangeschaft.

Gebedspunten

Wilt u bidden met ons voor:

  • Kracht en wijsheid voor de Keniaanse regering in de Coronatijd
  • Een zegen op het werk van Marjolein en Lusweti en hun gezinnen
  • Een zegen voor de kinderen van Watoto Wema Centre
  • Acceptatie van de dorpsbewoners om deze tijd met elkaar door te komen
  • Hulp voor de staf van Watoto Wema met 20 nieuwe kinderen en het onvermogen om les te kunnen geven.
  • En danken voor het mooie bedrag van ruim € 5000,00 voor voedsel voor de kinderen.

Leave a reply

** *

Your email address will not be published. Required fields are marked*