Mzungu4Kenia
LOADING

Mzungu4Kenia wordt bestuurd vanuit Nederland

Mzungu4Kenia werkt vanuit een vrijwilligers basis vanuit Nederland. De Stichting is door Marjolein van de Kolk opgericht in december 2005. Het bestuur van de stichting heeft als taak de doelstellingen van de stichting zoveel mogelijk te verwezenlijken. 

Het Stichtingsbestuur heeft ter ondersteuning van haar activiteiten een actiecomissie gevraagd haar hierbij te helpen.

De belangrijkste zorg van het bestuur is te zorgen dat het Marjolein mogelijk wordt gemaakt om haar werk te doen. Hiervoor heeft zij ongeveer €500,- per maand nodig om te leven. Met dat budget kan ze het volgende bekostigen:

  • Huishuur
  • Eten
  • Vervoer
  • Ziektekosten
  • Zakgeld

Naast Marjolein, steunt de stichting ook Marjoleins projecten binnen het kinder te huis Watoto Wema Centre.

Om het werk van Marjolein in Kenia vanuit Nederland bekendheid te geven en de benodigde middelen in te zamelen, worden verschillende Acties gedaan en sponsors benaderd.